GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  НОВИНИ

ЗАПОВЕД
[28 Септември 2012]
З А П О В Е Д


№ ........................../…………………. 201г 


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.62 и чл.63,ал.2 от ЗМДТ, 


О П Р Е Д Е Л Я М : 


1.     Видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, които ще сеизвършват на територията на община Златоград през 201г:


·         Събиране и извозване на битовите отпадъци;


·         Обезвреждане на битовите отпадъци в депо;


·         Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.


2.      Граници на районите за извършване на услугите по т.1:


·        В регулационните граници на всички населени места в община Златоград;


·        В извън регулационните граници на населените места, събиране и извозване на битовите отпадъци ще се извършва на територията на всички търговски, производствени обекти и вилни имоти  с осигурен достъп до общинската и националната пътна мрежа в границите на община Златоград.


       3.  Честота на извозване на битовите отпадъци :


Събирането и извозването ще се извършва, съгласно ежедневните маршрутни графици на специализираната техника и екипи за обслужване на отделните райони, както следва:


·       за гр. Златоград,  в централна градска част и етнографски комплекс – 3 пъти седмично за контейнерите и 1 път седмично за кофите, а за останалите райони на територията на гр. Златоград – 1 път седмично;


·       за с. Кушла – 1 път месечно;


·       за всички останали населени места на територията на общината – 1 път седмично.


Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на директор на дирекция „УТ, ИР, О, З и СД”, кметовете и кметските наместници в населените места в община Златоград.


Настоящата заповед да се обяви публично, в срок до 1 октомври 2012г., а препис от нея да се връчи на отговорните и заинтересуваните лица за сведение и изпълнение.


МИРОСЛАВ  ЯНЧЕВ


Кмет на община Златоград

ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед №462/28.09.2012г.

Новината е посетена: 968 пъти

Календар

«  Юли  »

пн вт ср чт пт сб нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил