GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  НОВИНИ

О Б Я В А
[25 Април 2013]


На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, приета с ПМС №59 от 7 март 2003 г. (ДВ, бр.25/2003 г.).


ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
с адрес на управление – обл. Смолян, община Златоград, гр.Златоград,ул.“Ст. Стамболов” №1


СЪОБЩАВА

за инвестиционно намерение на „СТРОЙВЪЗХОД” ООД гр. Неделино

„ Почистване на участък от речното корито на река Неделинска от км 6+670 до км 6+320 с дължина – 350 м от натрупания динамичен твърд отток на инертни материали, чрез механизирано отнемане и изваждане от руслото на реката”

В изпълнение нормативните изисквания „СТРОЙВЪЗХОД” ООД гр. Неделино е представила в община Златоград с писмо - Информация по Приложение № 2, както и копие от искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното намерение до Директора на РИОСВ гр. Смолян.
При проява на интерес и желание за запознаване с представената писмена документация от „СТРОЙВЪЗХОД” ООД гр. Неделино, уведомяваме, че същата е на разположение при главен експерт „Екология и проекти” в Общинска администрация от 8.30 ч. до 17.30 ч. всеки работен ден, както и в Кметство с. Долен.

В законоустановения 14-дневен срок от датата на обявяване на инвестиционното намерение – 25.04.2013 г., заинтересовани лица могат да подават в Общинска администрация гр. Златоград, кметство с. Долен и РИОСВ гр.Смолян, жалби и/или др. вид писмено изразени мнения или становища, които биха могли да възпрепятстват или да подкрепят реализирането на инвестиционното намерение.

Писмени становища и мнения се приемат в :

РИОСВ гр.Смолян, тел. 0301/ 60118
Община Златоград, тел. 03071/ 25-51, 0884600178,
Кметство с. Долен, тел.(03075) 23-20

ПРИЛОЖЕНИE:
Приложение 2 за инвестиционно намерение

Новината е посетена: 742 пъти

Календар

«  Август  »

пн вт ср чт пт сб нд
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил