GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

Untitled Document
  НА ФОКУС

 

На фокус

По повод станалите разисквания и дебати по усвояване на целевите средства за обект „Подпорна стена на ул. „Здравец” в гр. Златоград, на заседанието на Общински съвет Златоград, проведено на 30.01.2010г. за изясняване на фактите, информирам следното:
След пропадане на земни маси и части от подпорна стена от суха каменна зидария към уличното платно на ул. „Здравец” в участък от о.т.815 до о.т.795 с дължина 35м, вследствие на интензивни валежи, излели се на територията на гр. Златоград от 15.00ч. на 02.04.2008г. до 01.00ч. на 03.04.2008г. до Министерство на извънредните ситуации, с копие до Областен управител Смолян, изпратихме Информация за настъпилите щети, с писмо с изх.№04-00-130/11.04.2008г.
Подготвихме комплект документи, съответстващ на разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, със съдържание: документ за общинска собственост; декларация за липса на други източници за финансиране, включително и застрахователно обезщетение; заключение с техническа  експертиза, изготвено от правоспособно лице с пълна проектанска правоспособност; технически проект по част: съоръжения с описание на видовете дейности, вид и обем на неотложно възстановителни работи, подробна количествена и стойностна сметка на стойност 36117,14 лв. и скица за местоположението на обекта, който изпратихме до Министерство на извънредните ситуации с писмо с изх.№04-00-216/10.06.2008г. В стойността на обекта включихме всички необходими разходи за изграждане на Укрепителна стена над улица „Здравец”: СМР, техническа експертиза, надзор в строителството и авторски надзор. Само строителните дейности възлизаха на 34 608,52 лв. Проектът с количестената сметка към него, еднозначно указва изпълнение на укрепителна стена с определени разрери на точно определено място.
След решение № СБ-5 от 12.12.2008г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет на община Златоград са предоставени средства в размер на 36 117 лв. за укрепване на ската над ул. „Здравец”, гр.Златоград.
След проведена процедура чрез събиране, разглеждане, оценяване и класиране на подадени оферти и решение № 79/04.03.2009г. на Кмета на община Златоград за изпълнител на обекта е определен ЕТ „ЕЛЕКТРА – Асен Сидеров”, гр. Златоград, с който е сключен договор № 42/09.03.2009г. със стойност за изпълнение на предвидените строителни дейности по одобрен работен проект в размер на 34 720,00 лв. В процедурата са участвали още двама кандидати, като офертата на класирания на второ място е на стойност 36 637,74 лв.
Обектът беше завършен към 10.04.2009г. и установените действителни СМР и всички съпътстващи разходи възлязоха на 29 169 лв. Остатъка в размер на 6 698 лв., следва да се възстанови в републиканския бюджет, в съответстивие с нормативните разпоредбите. Средствата са предоставени на общината за преодоляване на последици от интензивни валежи по представен работен проект за укрепителната стена над ската на ул. „Здравец”. Тяхното предназначение е за укрепителна стена по одобрен проект, поради което не можем да усвоим остатъка за изграждане на подпорна стена под уличното платно на ул. „Здравец”, защото това е съоръжение с друго местоположение и друг работен проект.
Разпоредбите на чл. 45. (1) от цитирания правилник гласят, че предоставените средства се използват по предназначение в съответствие с решението на комисията.
Общините предоставят ежемесечно до 10-о число на институцията, предоставяща финансиране, информация за усвояването на средствата. В едномесечен срок от приключване на всяка финансирана от комисията дейност първостепенните разпоредители с бюджетни кредити представят в комисията отчет за всички предоставени им средства. В случаите, когато има неусвоени средства, а дейностите, за които са предоставени са извършени, общините ги възстановяват по реда и в сроковете за подлежащите на възстановяване средства по централния бюджет.
Допуска се промяна на предназначението на предоставените средства по искане на вносителя само след решение на комисията. Остатъкът от средствата, в размер на 6 698 лв.,  няма да стигне за изграждане на второто съоръжение по улицата, а именно подпорната стена, защото стойността за цялостното й изграждане е изчислена на 27 560,16 лв. След пропадане на земната основа на уличното платно на ул. „Здравец” в участък с дължина 36м., вследствие на интензивни валежи, излели се на територията на гр. Златоград от 11,00 ч. до 22,00 ч. на 22.04.2009 г., с писмо с изх.№04-00-176/29.04.2009г. изпратихме, до МИС, необходимата информация за настъпилите щети. Отново подготвихме и изпратихме изискващия се комплект документи, с искане за финансиране изграждането на подпорна стена на стойност 27 560,16 лв. По това искане нямаше положително решение на МКВП и община Златоград не получи необходимите средства.
Към настоящия момент средства, за началото на строителството на горепосочената подпорна стена, са определени в Инвестиционната програма за 2010 г., в размер на 8 000лв.

 

 << Назад

 

Календар

«  Юли  »

пн вт ср чт пт сб нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Данъчен калкулатор
Проект
Проект
Проект
Aдминистративни услуги
Балнеологична оценка
Данни за водата
Общ устройствен план на Община Златоград
Фонд "ИН ВИТРО"
Свободни работни места
Управление на отпадъците в Община Златоград
 • Slide-1
 • Slide-2
Проверка за данъчни задължения
Творби от конкурса
Анкета: Строителство в Стария град?
НА ФОКУС
От Общински Съвет
• Дневен ред – ПК
• Дневен ред – ОбС
• Питания, становища
Горещ телефон
Заповядайте тук!
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Виртуален пътеводител
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Фотогалерия
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Концепция за града
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Проект за спортен комплекс
 • Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил