GPS
N 41° 38' 01.99"
E 25° 09' 34.33"

  Структура на Общинска администрация

Дирекция “Устройство на територията, икономическо развитие, образование, здравеопазване и социални дейности”

• Директор на дирекция
• Главен инженер
• Главен експерт “Инвеститорски контрол, кадастър и регулация”
• Главен експерт “Опазване на околната среда, селско стопанство, земи и гори”
• Главен специалист  “Техническо обслужване и архив”
• Главен  специалист ”Инвеститорски контрол”
• Главен  специалист ”Инвеститорски контрол”
• Главен  специалист ”Инвеститорски контрол и устройство на територията”
• Главен  специалист “Благоустрояване и озеленяване”
• Главен  специалист “Архитектурно-строителен контрол”
• Главен  специалист “Техническо обслужване”
• Главен експерт “Екология и проекти”
• Главен експерт “Икономическо развитие и проекти”
• Главен експерт “Образование и здравеопазване”
• Старши експерт “Туризъм, култура и социални дейности”
• Главен експерт “Младежки дейности и спорт”, той и Секретар на МКБППМН
• Старши специалист “Административни дейности”

 

« Назад

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил