ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ МАНДАТ 2019-2023

1


Милко Александров Караджов
Председател на Постоянната комисия по Бюджет и финанси

 

 2


Асен Хасапчиев
Председател на Постоянната комисия по Устройство на територията

 

3

д-р Ангел Божанов Белев
Председател на Постоянната комисия по Здравеопазване и екология

 

 4


Нина Илиева Пашова
Председател на Постоянната комисия по Образование, култура и човешки ресурси

 

5

Борислав Филипов Хаджиев
Председател на Постоянната комисия по Проекти и социална политика

 

6

Светлозар Веселинов Пехливанов
Председател на Постоянната комисия по Младежки дейности, спорт и туризъм

 

 7


Людмил Славчев Симеонов
Председател на по Предотвратяване и установяване конфликт на интереси

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил