Членове на ОбС Златоград – 2019-2023 г.

 

1

Александър Фердов Илийков

Заместник-председател на Постоянна комисия по Младежки дейности, спорт и туризъм

Дата на раждане

02.09.1980 г.

Образование

ТУ – гр. Сливен

Месторабота

„Белотекс 95” АД

Сем.положение

Женен, с едно дете

Телефони

0895 100 001

e-mail

alex_belotex@abv.bg

 

2

Д-р Ангел Божанов Белев

Председател на Постоянна комисия по здравеопазване и екология

Дата на раждане

07.09.1952 г.

Образование

ВМИ гр. Пловдив

Месторабота

МБАЛ „д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград

Сем.положение

Женен, с едно дете

Телефони

0898 411 749
0887 704 114

e-mail

angel_belev52@abv.bg

 

3

Антон Славчев Симеонов

Член на Общински съвет

Дата на раждане

10 Октомври 1968

Образование

Технически Университет  – гр. Варна – „Телев.техника”

Месторабота

 “Сателит–ТМ” - Златоград Управител

Сем.положение

Женен, с две деца

Телефони

0898 722 622

e-mail

antonsimeonov@mail.bg

 

4

Асен Райчев Хасапчиев

Председател на Постоянна комисия по Устройство на територията, зам.-председател на ПК по Бюджет и финанси, зам.-председател на ПК по Здравеопазване и екология

Дата на раждане

26.10.1966 г.

Образование

ТВМ  Стара Загора
„Ветеринарна техника”

Месторабота

Частна практика
Ветеринарен техник

Сем.положение

Женен, с две деца

Телефони

0886037920

e-mail

hasap4iev@abv.bg

 

5

Борислав Филипов Хаджиев

Заместник-председател на Общински съвет Златоград и Председател на Постоянна комисия по проекти и социална политика

Дата на раждане

29 октомври 1977

Образование

Софийски университет „Св. Климент Охридски” - Социална педагогика;
ВСУ „Черноризец Храбър”, магистър „Публична администрация и мениджмънт”

Месторабота

Дирекция „Социално подпомагане” гр. Златоград – Директор

Сем.положение

Женен, с едно дете

Телефон

0894 744 423

e-mail

fibor@mail.bg

 

6

Владимир Насков Ликов

Заместник-председател на Постоянна комисия по Проекти и социална политика

Дата на раждане

05.02.1984 г.

Образование

ТГС „Христо Ботев”, гр. Велинград

Месторабота

„Буллес 61” ЕООД;
„Давидов Енерджи” ЕООД

Сем.положение

Женен, с две деца

Телефон

0892 946 999

e-mail

bulles61@abv.bg

 

7

Д-р Ерол Реджеб Чинар

Член на Общински съвет

Дата на раждане

27.11.1960 г.

Образование

висше

Месторабота

МБАЛ „проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград

Сем.положение

Женен, с две деца

Телефони

0897 945 554

e-mail

erolchinar@mail.bg

 

8

Емил Минков Хумчев


 

Председател на Общински съвет

Дата на раждане

11.05.1975 г.

Образование

висше

Месторабота

Председател на ОбС мандат 2019 г. – 2023 г.

Сем.положение

Женен, с две деца

Телефони

0893343737

e-mail

zlatogradbsd@abv.bg

 

9

Емилия Младенова Кръстева

Член на Общински съвет

Дата на раждане

20 Май 1971

Образование

Великотърновски университет  „Св. св. Кирил и Методий”– „Социални дейности”
ПУ „Паисий Хилендарски” –  „Психология”

Месторабота

Агенция за социално подпомагане;
Медиатор към министерство на правосъдието; Председател на ОбС мандат 2015 – 2019 г.

Сем.положение

Омъжена, с едно дете

Телефони

0896222333

e-mail

emili30@abv.bg

 

10

Жечка Емилова Хаджийска-Партаджиева

Член на Общински съвет

Дата на раждане

20 Ноември 1958

Образование

Пловдивски Университет   – „българска филология”

Месторабота

СОУ „Антим-І“  - Златоград Директор

Сем.положение

Омъжена, с две деца

Телефони

0894 466 592

e-mail

j.hadjiiska@abv.bg

 

11

Кирил Станков Даскалов

Член на Общински съвет

Дата на раждане

02 Юни 1966

Образование

ТВМ  Стара Загора
„ветеринарна техника”

Последна
месторабота

Частна практика
Ветеринарен техник

Сем.положение

Женен, с две деца

Телефони

0894 434 683

e-mail

daskalov@zlatograd.com

 

12

Людмил Славчев Симеонов

Председател на ПК по Предотвратяване и установяване конфликт на интереси, зам.-председател на ПК по Устройство на територията

Дата на раждане

05.09.1958 г.

Образование

Минногеоложки университет

Месторабота

„Електра – 3” ЕООД

Сем.положение

Женен, с едно дете

Телефони

0887356903

e-mail

rigbek@mail.bg

 

13

Милко Александров Караджов

Председател на ПК по Бюджет и финанси, зам.-председател на ПК по Предотвратяване и установяване конфликт на интереси

Дата на раждане

07.10.1976 г

Образование

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", икономист

Месторабота

Финансов и операционен анализатор в „Родопи Еко Проджектс” ЕООД

Сем.положение

женен, с едно дете

Телефони

0886666534

e-mail

milko_mak@mail.bg

 

14

Нина Илиева Пашова

Председател на Постоянна комисия по Образование, култура и човешки ресурси

Дата на раждане

26 Април 1962

Образование

СУ– бълг. филология,езиковед
УНСС Сф- право

Месторабота

 ОУ „В.Левски” – гр. Златоград
Директор

Сем.положение

Омъжена, с едно дете

Телефони

0897 868 815

e-mail

ninagold@mail.bg

 

15

Светлозар Веселинов Пехливанов

Председател на ПК по Младежки дейности, спорт и туризъм; зам.-председател на ПК по Образование, култура и човешки ресурси

Дата на раждане

08.08.1986 г.

Образование

МГУ „Св. Иван Рилски”

Месторабота

„Родопи Еко Проджектс” ЕООД

Сем.положение

Женен

Телефони

0894 458 122

e-mail

pehlio@abv.bg

 

16

Станимир Митков Чаушев

Член на Общински съвет

Дата на раждане

03.05.1985 г.

Образование

ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград, Специалност „Финанси”

Месторабота

„Родопи Еко Проджектс” ЕООД

Сем.положение

Женен, с едно дете

Телефони

0878323237

e-mail

stanimir_ch@abv.bg

 

17

Стефан Живков Мерков

Член на Общински съвет

Дата на раждане

03.05.1985 г.

Образование

Средно специално

Месторабота

ЕТ „Маестро – Ст. Мерков”

Сем.положение

неженен

Телефони

0888338817

e-mail

stefan_merkov@abv.bg

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил