Решения на Общински съвет - Златоград
Решение № Дата на приемане Кратко описание Дата на публикуване
Изтегли
З 0041.
27 Януари 2020 Молба за еднократна помощ 05 Февруари 2020
З 0040.
27 Януари 2020 Инфо - СКБ ЗА 2019 05 Февруари 2020
З 0039.
27 Януари 2020 Отдаване под наем на недвижим имот 05 Февруари 2020
З 0038.
27 Януари 2020 Отдаване под наем на недвижим имот 05 Февруари 2020
З 0037.
27 Януари 2020 ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУП 05 Февруари 2020
З 0036.
27 Януари 2020 Одобряване разходите за командировки на Кмета на Община Златоград 05 Февруари 2020
З 0035.
27 Януари 2020 Инвитро 06 Февруари 2020
З 0034.
27 Януари 2020 Отдаване под наем кафе бар 05 Февруари 2020
З 0033.
27 Януари 2020 Отдаване под наем лекарски кабинет 05 Февруари 2020
З 0032.
27 Януари 2020 Предлож на проект Спортен календар за 2020 05 Февруари 2020
З 0031.
27 Януари 2020 Приемане правилник за изменение и допъл. ОбС 05 Февруари 2020
З 0030.
27 Януари 2020 отчет за изпъл.на годишната програма за упр.и разп.с общ.имущ. 05 Февруари 2020
З 0029.
27 Януари 2020 Ф.спр.01.12.2019-31.12.2019 05 Февруари 2020
З 0028.
27 Януари 2020 Отчети към 31.12.2019 четвърто тримесечие 05 Февруари 2020
З 0027.
27 Януари 2020 Финансови справки ДГ- ДЯ- 01.12-31.12.19 05 Февруари 2020
З 0026.
27 Януари 2020 Финансови справки МБАЛ.doc 05 Февруари 2020
З 0025.
30 Декември 2019 Одобряване на План - сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци, такса битови отпадъци за 2020г. 05 Февруари 2020
З 0024.
30 Декември 2019 фИНСОВИ СПРАВКИ 01.11.2019-30.11.2019 05 Февруари 2020
З 0023.
30 Декември 2019 Финансови справки ДГ- ДЯ- 01.11-30.11.19 05 Февруари 2020
З 0022.
17 Декември 2019 Актуализация на Областния съвет за развитие 05 Февруари 2020
З 0021.
17 Декември 2019 Молба за еднократна помощ 05 Февруари 2020
З 0020.
17 Декември 2019 Актуализация на бюджета на Община Златоград за 2019 г. 05 Февруари 2020
З 0019.
17 Декември 2019 едн. помощ Ан. Иванов 07 Януари 2020
З 0018.
17 Декември 2019 едн. помощ Р. Кераджиев 07 Януари 2020
З 0017.
17 Декември 2019 Утвърждаване броя на кметските наместници 07 Януари 2020
З 0016.
17 Декември 2019 финансова помощ МИГ Кирково –Златоград 07 Януари 2020
З 0015.
17 Декември 2019 Промяна в инвестиционната програма за капиталови разходи за 2019г. и промяна на бюджета на Община Златоград за 2019г. 07 Януари 2020
З 0014.
17 Декември 2019 Финансови справки ОбА - м.10 2019 07 Януари 2020
З 0013.
17 Декември 2019 Ф. спр.-тримесечие ДГ- ДЯ- м.09 м.10 2019 07 Януари 2020
З 0012.
17 Декември 2019 Финансови справки ДГ- ДЯ- м.09 м.10 2019 07 Януари 2020
З 0011.
17 Декември 2019 Финансови справки МБАЛ - 09.10-11-2019 07 Януари 2020
З 0010.
15 Ноември 2019 Членство на Председателя на Общински съвет Златоград в НАПОС РБ 04 Декември 2019
З 0009.
15 Ноември 2019 Избор на представители в Национално сдружение на общините в Република България 04 Декември 2019
З 0008.
15 Ноември 2019 Награждаване на изявени ученици по случай Празника на Златоград 04 Декември 2019
З 0007.
15 Ноември 2019 Определя състава на ПК 04 Декември 2019
З 0006.
15 Ноември 2019 Определяне броя, числеността и наименованията на ПК 04 Декември 2019
З 0005.
15 Ноември 2019 Избор на Временна комисия за подготовка на Правилник на ОбС 04 Декември 2019
З 0004.
15 Ноември 2019 Избор на Зам.-председател на Общински съвет Златоград 04 Декември 2019
З 0003.
15 Ноември 2019 Временна комисия за избор на Зам.-председател на ОбС Златоград 04 Декември 2019
З 0002.
04 Ноември 2019 Избор на Председател на Общински съвет – Златоград 04 Декември 2019
З 0001.
04 Ноември 2019 Временна комисия за избор на Председател на ОбС 04 Декември 2019

 

АРХИВ:
Решения на Общински съвет Златоград от мандат 2015 - 2019
Решения на Общински съвет Златоград от мандат 2011 - 2015
Решения на Общински съвет Златоград от мандат 2007 - 2011

ДГ Детелина - Детска градина в гр. Кърджали ТОИЛ ЕООД - Шлайфан бетон, Епоксидни покрития Агенция Кърджали 7 - Агенция за недвижими имоти