Предложения, Стенограми, Отчети

 

 

Име на документ
1. Отчет за дейността на Общински съвет - Златоград и неговите комисии за периода от 04.11.2019 г. до 30.06.2020 г.
2. Отчет за дейността на Общински съвет – Златоград и неговите комисии за периода от 01.01.2018г. до 31.07.2018г.
3. Отчет за дейността на Общински съвет Златоград, за периода от 01.07.2017г. до 31.12.2017г.
4. Отчет за дейността на Общински съвет Златоград, за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 г.
5. Отчет за дейността на Общински съвет – Златоград и неговите комисии за периода от 09.11.2015 г. до 30.06.2016 г.

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил