Декларации за несъвместимост

 

 

Име на документ Дата на публ.
1. Декларации ЗПУКИ чл.12, т. 1 и т. 2 - д-р Людмил Личев - Управител на МБАЛ "Проф. д-р Асен Шопов" ЕООД гр. Златоград, № 40 от 25.02.2016 г.2016-07-14
2. Декларации ЗПУКИ чл.12, т. 1 и т. 2 - д-р Людмил Личев - Управител с договор за временно възлагане на управление на МБАЛ "проф. д-р Асен Шопов" ЕООД гр. Златоград, № 40 от 25.02.2016 г. 
3. Декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ - д-р Ерол Чинар - общински съветник 
4. Декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ - Мирослав Янчев - кмет на Община Златоград 
5. Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ - Аспарух Ангелов - кмет на кметство с. Аламовци 
6. Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ - Невен Алендаров - кмет на кметство с. Сташимир 
7. Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ - Здравко Благоев - кмет на кметство с. Долен 
8. Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ - Зарко Хаджиев - кмет на кметство с. Ерма река 
9. Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ - Румен Биндев - кмет на кметство с. Старцево 
10. Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ - Стефан Мерков - общински съветник  
11. Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ - Светлозар Пехливанов - общински съветник  
12. Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ - Нина Пашова - общински съветник  
13. Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ - Милко Караджов - общински съветник  
14. Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ - Людмил Симеонов - общински съветник 
15. Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ - Кирил Даскалов - общински съветник  
16. Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ - Йорданка Романова - общински съветник  
17. Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ - Жечка Хаджийска - общински съветник  
18. Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ - Емилия Кръстева - общински съветник - Председател на ОбС 
19. Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ - Емил Хумчев - общински съветник  
20. Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ - Величко Сидеров - общински съветник  
21. Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ - Борислав Хаджиев - общински съветник 
22. Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ - Асен Хасапчиев - общински съветник 
23. Декларация по чл. 12 т.1 и т. 2 от ЗПУКИ - Антон Симеонов - общински съветник 
24. Декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ - Антон Ушев - общински съветник 
25. Декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от ЗПУКИ - д-р Ангел Белев - общински съветник 
26. Декларации по чл.12, т.1 и т.2 от ЗПУКИ - Александър Илийков - общински съветник 

 

АРХИВ:
Декларации за конфликт на интереси от мандат 2011 - 2015

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил