Декларации за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси

 

 

Име на документ Дата на публ.
1. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ -Станислав Чаушев - общински съветник2020-01-08
2. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ -Светлозар Пехливанов - общински съветник2020-01-08
3. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ -Стефан Мерков - общински съветник2020-01-08
4. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ -Румен Биндев - Кмет на кметство с. Старцево2020-01-08
5. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Нина Пашова - общински съветник2020-01-08
6. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Мирослав Янчев - Кмет на Община Златоград2020-01-08
7. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Милко Караджов - общински съветник2020-01-08
8. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ -Людмил Симеонов - общински съветник2020-01-08
9. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Кирил Даскалов - общински съветник2020-01-08
10. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Жечка Хаджийска - общински съветник2020-01-08
11. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Ерол Чинар - общински съветник2020-01-08
12. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Емил Хумчев - Председател на Общински съвет2020-01-08
13. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Емил Профиров Кмет на кметсво с. Ерма река2020-01-08
14. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Емилия Кръстева - общински съветник2020-01-08
15. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Десислава Топчиева - Кмет на кметство с.Долен2020-01-08
16. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Владимир Ликов - общински съветник2020-01-08
17. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Борислав Хаджиев - общински съветник2020-01-08
18. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Асен Хасапчиев - общински съветник2020-01-08
19. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Антон Симеонов - общински съветник2020-01-08
20. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Александър Илийков - общински съветник2020-01-08
21. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Д-р Ангел Белев - общински съветник2020-01-08
22. Доклад по чл.16 от Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Златоград2020-01-03
23. Доклад по чл.16 от Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Златоград 2018-11-05
24. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - Зарко Хаджиев - Кмет на Кметство с. Ерма река2018-11-05
25. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - Невен Алендаров - Кмет на Кметство с. Страшимир2018-11-05
26. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - Румен Биндев - Кмет на Кметство с. Старцево2018-11-05
27. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - Аспарух Ангелов - Кмет на Кметство с. Аламовци2018-11-05
28. Декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - Здравко Благоев - Кмет на Кметство с. Долен2018-11-05
29. Регистър на декларациите по чл. 35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) при Общински съвет Златоград2018-11-05
30. Публичен регистър на декларациите за несъвместимост за лицата, по чл.35, ал.1, т.1 и т. 3 от ЗПКОНПИ в Общински съвет Златоград2018-04-02
31. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Зарко Хаджиев - Кмет на Кметство с. Ерма река2018-04-02
32. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Невен Алендаров - Кмет на Кметство с. Страшимир2018-04-02
33. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Аспарух Ангелов - Кмет на Кметство с. Аламовци2018-04-02
34. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Румен Биндев - Кмет на Кметство с. Старцево2018-04-02
35. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Д-р Людмил Личев - Управител на МБАЛ "Проф. д-р Асен Шопов" ЕООД гр. Златоград, № 40 от 25.02.2016г.2018-04-02
36. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Елмира Угорлиева - Зам. кмет на Община Златоград2018-04-02
37. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Здравко Благоев - Кмет на Кметство с. Долен2018-04-02
38. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Руска Запрянова - Главен архитект на Община Златоград2018-04-02
39. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Мирослав Янчев - Кмет на Община Златоград2018-04-02
40. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Нина Пашова - общински съветник2018-04-02
41. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Антон Ушев - общински съветник2018-04-02
42. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Асен Хасапчиев - общински съветник2018-04-02
43. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Емил Хумчев - общински съветник2018-04-02
44. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Емилия Кръстева - Председател на ОбС2018-04-02
45. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Антон Симеонов - общински съветник2018-04-02
46. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Людмил Симеонов - общински съветник2018-04-02
47. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Д-р Ерол Чинар - общински съветник2018-04-02
48. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Кирил Даскалов - общински съветник2018-04-02
49. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Светлозар Пехливанов - общински съветник2018-04-02
50. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Милко Караджов - общински съветник2018-04-02
51. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Александър Илийков - общински съветник2018-04-02
52. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Д-р Ангел Белев - общински съветник2018-04-02
53. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Борислав Хаджиев - общински съветник2018-04-02
54. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Стефан Мерков - общински съветник2018-04-02
55. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Йорданка Романова - общински съветник2018-04-02
56. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - Жечка Хаджийска - общински съветник2018-04-02

 

 

Уебдизайн Пране на килими в Кърджали Би стил